Γενικοί Όροι Χρήσης

Η Steficon παρέχει μια εξατομικευμένη συνδρομητική υπηρεσία, η οποία επιτρέπει στους χρήστες της ιστοσελίδας την πρόσβαση σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές ("Περιεχόμενο STEFICON VOD") αλλά που μεταδίδονται μέσω streaming στο Internet σε συγκεκριμένες τηλεοράσεις με σύνδεση στο Internet, υπολογιστές και άλλες συσκευές.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας μας. Στο πλαίσιο των παρόντων Όρων Χρήσης, ως "υπηρεσία STEFICON VOD", "η υπηρεσία μας" ή "η υπηρεσία" νοείται η εξατομικευμένη υπηρεσία που παρέχεται από τη STEFICON για την εύρεση και την παρακολούθηση περιεχομένου STEFICON VOD, συμπεριλαμβανομένων όλων των δυνατοτήτων και λειτουργιών, των προτάσεων και κριτικών, της ιστοσελίδας και των περιβαλλόντων εργασίας χρήστη, όπως και όλου του περιεχομένου και του λογισμικού που σχετίζονται με την υπηρεσία μας.

 1. Εγγραφή και Αγορά προϊόντων

  Η εγγραφή σας στο STEFICON VOD είναι δωρεάν.

 2. Υπηρεσία STEFICON VOD

  2.1. Η υπηρεσία STEFICON VOD και το περιεχόμενο που προβάλλεται μέσω της υπηρεσίας προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση και δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση τους με άλλα άτομα εκτός του σπιτιού σας. Κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας στη STEFICON VOD, σας παρέχουμε ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία STEFICON VOD και προβολής του περιεχομένου STEFICON VOD. Πέραν των ανωτέρω, δεν μεταβιβάζεται σε εσάς κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον. Αποδέχεστε να μην χρησιμοποιείτε την υπηρεσία για δημόσιες προβολές

  2.2. Η προβολή του περιεχομένου STEFICON VOD είναι δυνατή μόνο εντός των χωρών Ελλάδα και Κύπρος, στις οποίες προσφέρουμε την υπηρεσία μας και έχουμε αδειοδοτήσει το εν λόγω περιεχόμενο.

  2.3. Η υπηρεσία STEFICON VOD, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιοθήκης περιεχομένου, ενημερώνεται τακτικά. Επιπλέον, δοκιμάζουμε συνεχώς διάφορες πτυχές της υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας μας, των περιβαλλόντων εργασίας χρήστη, των προωθητικών λειτουργιών και της διαθεσιμότητας του περιεχομένου.

  2.4. Ορισμένα περιεχόμενα STEFICON VOD είναι διαθέσιμα για προβολή χωρίς σύνδεση και πληρωμή σε ορισμένες υποστηριζόμενες συσκευές ("Trailers").

  2.5. Αποδέχεστε να μην αρχειοθετείτε, αναπαράγετε, διανέμετε, τροποποιείτε, προβάλλετε, παρουσιάζετε, δημοσιεύετε, αδειοδοτείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, προσφέρετε προς πώληση ούτε να χρησιμοποιείτε (με την εξαίρεση των ρητά επιτρεπόμενων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης) περιεχόμενο και πληροφορίες που περιέχονται ή λαμβάνονται από την υπηρεσία STEFICON VOD ή μέσω αυτής. Επίσης, αποδέχεστε: να μην παρακάμπτετε, καταργείτε, τροποποιείτε, απενεργοποιείτε, υποβαθμίζετε ή αναστέλλετε τις λειτουργίες προστασίας του περιεχομένου της υπηρεσίας STEFICON VOD, να μην χρησιμοποιείτε προγράμματα ρομπότ, ανίχνευσης (spider), εξαγωγής δεδομένων ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για την πρόσβαση στην υπηρεσία STEFICON VOD, να μην προβαίνετε σε ανακατασκευή, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλων προϊόντων ή διαδικασιών με δυνατότητα πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας STEFICON VOD, να μην εισάγετε κωδικούς ή προϊόντα και να μην παραποιείτε το περιεχόμενο της υπηρεσίας STEFICON VOD με οποιονδήποτε τρόπο, όπως και να μην χρησιμοποιείτε μεθόδους άντλησης δεδομένων, συγκέντρωσης δεδομένων ή εξαγωγής. Επίσης, αποδέχεστε να μην προβαίνετε σε μεταφόρτωση, δημοσίευση αποστολή μέσω email ή άλλη αποστολή ή μετάδοση υλικού σχεδιασμένου για τη διακοπή, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή, υλικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας που σχετίζεται με την υπηρεσία STEFICON VOD, συμπεριλαμβανομένων των ιών λογισμικού ή άλλου κώδικα υπολογιστή, αρχείων ή προγραμμάτων. Σε περίπτωση αθέτησης των παρόντων Όρων Χρήσης ή συμμετοχής σε παράνομη ή δόλια χρήση της υπηρεσίας, ενδέχεται να διακόψουμε ή να περιορίσουμε τη χρήση της υπηρεσίας μας.

  2.6. Η ποιότητα προβολής του περιεχομένου STEFICON VOD ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή και μπορεί να επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως την τοποθεσία σας, το διαθέσιμο εύρος ζώνης ή/και την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet. Η διαθεσιμότητα HD, Ultra HD και HDR υπόκειται στις δυνατότητες της υπηρεσίας Internet και της συσκευής σας. Δεν διατίθεται όλο το περιεχόμενο σε όλες τις μορφές, όπως HD, Ultra HD και HDR, και δεν επιτρέπουν όλα τα συνδρομητικά προγράμματα τη λήψη περιεχομένου σε όλες τις μορφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αναπαραγωγής σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εξαιρούν το περιεχόμενο HD, Ultra HD και HDR. Η ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης για ποιότητα SD είναι 1,0 Mbps. Ωστόσο, συνιστάται γρηγορότερη σύνδεση για βελτιωμένη ποιότητα βίντεο. Συνιστάται ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 3,0 Mbps ανά μετάδοση μέσω streaming για τη λήψη περιεχομένου HD (ορίζεται ως ανάλυση 720p ή υψηλότερη). Συνιστάται ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 15,0 Mbps ανά μετάδοση μέσω streaming για τη λήψη Ultra HD (ορίζεται ως ανάλυση 4K ή υψηλότερη). Υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις πρόσβασης στο Internet είστε εσείς. Απευθυνθείτε στον δικό σας πάροχο Internet για πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες χρεώσεις χρήσης δεδομένων από το Internet. Ο χρόνος που απαιτείται για την έναρξη προβολής του περιεχομένου STEFICON VOD διαφέρει και επηρεάζεται βάσει διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων η τοποθεσία σας, το διαθέσιμο εύρος ζώνης κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, το επιλεγμένο περιεχόμενο και οι ρυθμίσεις της συσκευής σας που υποστηρίζει STEFICON VOD.

  2.7. Το λογισμικό STEFICON VOD αναπτύσσεται από ή για τη STEFICON VOD και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εξουσιοδοτημένο streaming και προβολή περιεχομένου STEFICON VOD σε συσκευές που το υποστηρίζουν. Αυτό το λογισμικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή και το μέσο, ενώ οι λειτουργίες και οι δυνατότητες ενδέχεται, επίσης, να διαφέρουν μεταξύ συσκευών. Αναγνωρίζετε ότι η χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να απαιτεί λογισμικό τρίτων μερών, το οποίο υπόκειται σε άδειες χρήσης τρίτων μερών. Αποδέχεστε να λαμβάνετε αυτόματα ενημερωμένες εκδόσεις του λογισμικού του STEFICON VOD και του σχετικού λογισμικού τρίτων μερών.

 3. Κωδικοί πρόσβασης και Πρόσβαση στο λογαριασμό

  Το μέλος το οποίο δημιούργησε τον λογαριασμό STEFICON VOD και χρεώνεται σύμφωνα με τον επιλεγμένο Τρόπο Πληρωμής (ο "Κάτοχος του Λογαριασμού") είναι υπεύθυνο για κάθε δραστηριότητα μέσω του λογαριασμού STEFICON VOD. Για τη διατήρηση του ελέγχου του λογαριασμού και την αποφυγή πρόσβασης άλλων στον λογαριασμό (όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό προβολών του λογαριασμού), ο Κάτοχος του Λογαριασμού πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο των συσκευών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στην υπηρεσία, καθώς και να μην γνωστοποιεί σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασης ή τα στοιχεία του Τρόπου Πληρωμής που σχετίζονται με το λογαριασμό. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση και τη διατήρηση της ακρίβειας των πληροφοριών που μας παρέχετε σε σχέση με τον λογαριασμό σας. Μπορούμε να διακόψουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας, προκειμένου να προστατεύσουμε εσάς, το STEFICON VOD ή τους συνεργάτες μας από πλαστοπροσωπία ή άλλες απατηλές ενέργειες.

 4. Διάφορα

  4.1. Εφαρμοστέο δίκαιο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτούς. Οι παρόντες όροι δεν περιορίζουν τα δικαιώματα προστασίας των καταναλωτών που ενδέχεται να έχετε βάσει των αναγκαστικών νόμων της χώρας διαμονής σας.

  4.2. Μη ζητηθέντα στοιχεία. Η STEFICON δεν αποδέχεται μη ζητηθέντα στοιχεία ή ιδέες για το περιεχόμενο STEFICON VOD και δεν είναι υπεύθυνη για την ομοιότητα του περιεχομένου ή των προγραμμάτων σε οποιοδήποτε μέσο με τυχόν υλικό ή ιδέες που αποστέλλονται στο STEFICON VOD.

  4.3. Υποστήριξη πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία μας και τις λειτουργίες της ή αν χρειάζεστε βοήθεια για τον λογαριασμό σας, επιλέξτε έναν από τους Τρόπους Επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

  4.4. Διατήρηση ισχύος. Αν μία ή περισσότερες διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης κριθούν άκυρες, παράνομες ή μη εφαρμοστέες, η εγκυρότητα, νομιμότητα και εφαρμοσιμότητα των λοιπών διατάξεων παραμένει ανεπηρέαστη και σε πλήρη ισχύ.

  4.5. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης. Η STEFICON μπορεί να αλλάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης μονομερώς.

  4.6. Αλλαγές στους Όρους Διάθεσης & Χρέωσης των προϊόντων. Η STEFICON ενδέχεται να αλλάζει τον τρόπο διάθεσης & χρώσης του οπτικοακουστικού υλικού που διατίθεται μέσω του STEFICON VOD (www.steficonvod.gr) μονομερώς & χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

  4.7. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Θα σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας (π.χ. τιμολόγια, αλλαγές στον κωδικό πρόσβασης ή τον Τρόπο Πληρωμής, μηνύματα επιβεβαίωσης, ειδοποιήσεις) μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα μέσω email στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Ειδοποίηση για Cookies Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) Cookies για την καλύτερη περιήγηση και εμπειρία σου και για τη βελτίωση των λειτουργιών του site. Με τη συγκατάθεσή σου, θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα Cookies για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων, την πρόσβαση σε λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την ανάλυση της επισκεψιμότητας στον διαδικτυακό τόπο μας. Επίσης με την συγκατάθεσή σας, θα κοινοποιούμε στα συνεργαζόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμισης και ανάλυσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο μας. Εάν συμφωνείς με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων Cookies επίλεξε "Να επιτρέπονται όλα", εάν δεν επιθυμείς την εγκατάστασή των επιπρόσθετων Cookies επίλεξε "Δεν Αποδέχομαι". Ενημερώσου για την Πολιτική Cookies και τους διαφορετικούς τύπους Cookies, και τροποποίησε τις προτιμήσεις σου (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας "Ρυθμίσεις Cookies".

Ρυθμίσεις Cookies

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies